game có cốt truyện tốt, khá cuốn, mặc dù đồ họa hơi lởm