Ngoài mấy con ếch cục súc và sẵn sàng dí bạn đến cùng trời cuối đất thì game rất hay và đáng chơi.
Đây là game puzzle kết hợp roguelike khiến cho mọi lần chơi đều khác bọt và không lần nào giống lần nào. Duy chỉ có bộ kỹ năng của mình là sẽ cố định và không thay đổi.
Game có tổng cộng 4 chế độ chơi bao gồm:
+ Free mode: chỉ duy nhất mode này miễn phí, mấy mode khác phải mua. Chơi 10 round, end thì chơi lại từ đầu. Có 3 HP. Dễ òm.
+ Expert: Giống như trên nhưng khó hơn, quái spawn cực nhiều. 1 HP. Khá khó.
+ Daily: Chơi để so điểm. Độ khó khá random.
+ Odyssee: Mode hay nhất game. Chơi theo từng màn, thua hoặc không đạt yêu cầu thì chơi lại màn đó. Càng chơi càng khó, yêu cầu hoàn thành cũng cao hơn.
Nói chung game đơn giản, nhẹ nhàng, giết thời gian tốt. Chủ yếu xem thử các ông có thể tính xa được đến đâu :)))