Translate
The beta even have vietnamese and i liked that. But still too lag for average device even tho all the animation are 2d. I hope the upcoming release will have resolution options or optimized gfx for more enjoyable experience.
Mentioned games
Comments
Latest
Razer Hell
Razer Hell
Author
Bro! Máy tôi ở tầm trung nên tôi thừa biết sẽ giật lag. Tôi chỉ mong là sẽ có cài đặt sâu hơn về đồ thôi với sự tối ưu tốt hơn vì nó cũng là game 2d thôi.
04/02/2021
»Miñh•Häø«
»Miñh•Häø«
hãy vào phần setting trò chơi để chỉnh đồ họa nếu máy bạn không thể chơi đồ họa cao + 60fps
04/01/2021
Razer Hell
Razer Hell
Author
Bro cái đó ai chả biết! Dù để thấp nhất nhưng tôi vẫn bị Lag khi thả nv và tung ultimate với 1 sỗ vấn đề animation.
04/01/2021
View 1 reply
Đức Anh
Đức Anh
1
máy tôi cũng bị nhé thả ult là tụt fps đứng 0.5s còn lại chơi 60 fps bt,test ở 2 máy thừa cấu hình
04/02/2021
Author liked
No more comments. Why not add one?
Say something...
4
0
5