ดีไปหมด ติดที่ลงมอดไม่ได้ การวางของวางยาก นอกนั้นเริ่ดค่ะ
Nice game, but can't install mod, hard to place some item to floor(like tree) and yeah good!