Nguyễn Quang Li
Overall
device Device: Xiaomi 9T
Translate

Game chưa được tối ưu lắm khi lúc ở sảnh thì đc 60fps,vào trận thì còn có 20-30 fps.Dù gì thì vẫn đang beta test nên có thể chấp nhận đc.Nhưng mong con game này sống lâu tý đừng như đợt trc đang test dở valve nó kiện cho thì bome.

3 5
No reposts
Please log in before comment
Give this user a Like