JinChanChan CN

8.6
8月26日上线

Đầu game tf 1 đến tận lv 8 , nhưng có giáp tự chế + 4vệ sĩ + lobby yếu wá nên giữ máu đk. Hextech phèn ỉa nhưng round wái rớt hẳn 2 cái xẻng , ko có dư 2 giáp để ghép "ấn băng đảng" đành ghép thêm slot Cuối game shaco 8 con chán éo chịu đk :)) Spam đánh thường lấy top 1 giải trí chứ leo rank toàn giành nhau. - Mùa 4 mỗi đứa 1 bài chơi còn vui sức mạnh khá đồng đều ( mùa 4.5 : 5 tiền 2* zilean , azir , leesin , set , swain , ornn , yone dùng kích hệ là chủ yếu chỉ mỗi samira là gánh team khá lực ) , mùa 5 + 6 top meta mà spam + 5 tiền 2* sức mạnh khác bọt hẳn.

Góc tuyển mem chơi TFT mobile sever NA . Link zalo Web Link

No more content