User3643118
2020/5/5 166 Views General
played 202 hr
Translate

a ă â

Khi nào con game này cho ra tính năng chat in game đây, chơi mình buồn quá, nhiều khi tức muốn chửi mà không được, thắng rồi muốn gáy cũng không xong. Haizzzz

Updated at 2020/5/5

Teamfight Tactics
Followers 648K Posts 1.1K
No Reposts
Author Only
Earliest
2#
Translate

Bạn chơi  dc không  sao mình bị lỗi này 

Đẩu Nguyễn Văn : đập lun đi
1
No more content
No Likes
2
1