OniiChan's Cover Photo
OniiChan

OniiChan

ID: 78032662

Loli Loli Mlem Mlem Mlem
OniiChan
Bugs got fixed pretty well in this version. Finally i can feel comfortable to play. https://youtu.be/B0BwSc6TVrM
7 Views 2022/6/8
00:00
OniiChan
Finally frezzing bug got fixed. hank you.
4 Views 2022/6/8
OniiChan
1 View 2022/5/16
lag, bug, fzee 8/6/2022. Finally everything seem working well this time
OniiChan
8 Views 2021/11/17
why the hell ppl still play those clone game?
OniiChan
0 Views 2021/11/17
They really turning Ragnarok in to some chinese trash game.
OniiChan
0 Views 2021/11/17
Oh lawd pls stop
OniiChan
2 Views 2021/10/28
Wth is this stolen charecter of dota 2. I was installed it, reach to lv3, got the first x10 summoning. The first char i got looked exactly like hero Snapfire of Dota 2. More than that, they copied 90% abilities of Snap fire into this character. There are even more char like that in gallery. That was Slarda, Tiny, Enchantress, Nevermore, Timbersaw. Fvk games these day, they no long creat a brand new concept, just copy, stolen and paste.
OniiChan
6 Views 2021/9/23
Một chúa tể paytowwin mới lại sắp lên mobile.
OniiChan
2 Views 2021/5/4
Omg i haven't seen a good game like this for a while. But sadly no english at all, cant wait to english update paths.
OniiChan
156 Views 2020/3/26
Wow nhờ người bạn Việt Nát Game mà Việt Nam chúng ta bị ban khỏi server Châu Á:)) Game phát hành toàn Châu Á nhưng trừ Việt Nam ra=)))) Đây đúng là một cách phát triển cộng động đồng chơi game nước nhà 1 cách đúng đắn khi cho cả lũ ngồi đáy giếng với nhau. Rồi sẽ del ai biết là mình bị cắt quà event, r có thể là phải bú cả đồng tiền chỉ để mua súng free hay chơi vài tuần là có=)). Đcm các bạn VNG có quyền mua bản quyền phát hành về nước nhà nhưng các bạn VNG thì đéo có quyền cấm chúng ta chơi game các server khác. Chúng ta đéo kinh doanh cạnh tranh bất cứ thứ gì để mà các bạn vng bắt bản quyền rồi cấm đoán. Dùng internet chứ đéo phải ngồi tù. Người bạn VNG của chúng ta chỉ là lũ rẻ rách phát hành game chứ đéo phải làm game vậy mà vẫn xưng danh là " Việt Nam Game" :) Khi cả thế giới được chơi game riêng chúng ta thì đéo vì lũ bảo thủ chậm tiến và rác rưởi tư lợi với danh xưng VNG.
That's everything for now. Start a new game?
下一页