Dailly's Cover Photo
Dailly

Dailly

ID: 76320394

Dailly
400 Views 2022/5/15
thật sự buồn khi Game sẽ đóng cửa vào tháng 8/2022 này để lại rất nhiều kỷ niệm khi Game mới chỉ là bản Beta thử nghiệm vào năm 2017 - 2018 và lúc Game ra mắt bản chính thức vào năm 2019 cho đến bây giờ. Nhưng không phải cái gì đi trái với tự nhiên, không lắng nghe người chơi và hồi sinh từ huyền thoại cũng sẽ sống được. Thôi thì ngủ yên nhé ♥️
Dailly
61 Views 2022/4/28
I can't play, I downloaded and can't get into the game. I'm still playing SEA server
Dailly
0 Views 2022/1/8
the game is similar to boom online but it is no longer playable, the game crashed
Dailly
33 Views 2021/12/19
Là một game offline nhưng phải bật mạng mới có thể cập nhật dữ liệu trò chơi từ từ rất phiền phức để tiếp tục xây dựng theo cốt truyện, không có mạng coi như bó tay mà trong máy phải trống từ 1G thì nó mới cho cập nhật không là liên tục báo không đủ khoảng trống trong khi game là 500M. nói chung game đáng chơi nhưng đối với máy đã gần hết dung lượng cũng như yếu (từ 6.0 trở về trước) thì nên chơi Ocean Nomad, mặc dù là game sinh tồn trên biển đã quen thuộc nhưng các thứ của game này nó y hệt như game ocean Nomad ngoài việc bên dưới nước bên trên cát
Dailly
0 Views 2021/11/26
trò chơi khá hấp dẫn nhưng nó sẽ cực kỳ ức chế vì lag vì
Dailly
6 Views 2021/6/28
can i give this game a perfect 10? This game is simple, no fancy plot, just revolves around solving puzzles but the meaning it gives to lonely people, feel found abandoned is a lot. I am a person with very few close friends and always left behind, lost in this chaotic life, so after experiencing this game, I feel warmer and happier every time I solve the puzzle. In-game friends are interested. I love this game ❤️
Dailly
0 Views 2021/6/7
#1 BXH LUÔN, TUYỆT VỜI 😍😍😍🤗
Dailly
0 Views 2020/12/1
OMG it Avatar star
Dailly
1 View 2019/5/27
我真的需要确认代码才能试用,有谁知道如何获取验证码? 我将不胜感激
That's everything for now. Start a new game?