Translate
tao nói là éo ra irelia game đéo làm khách vui game như bụi vậy ai thèm chơi game rác đeo được con cc j cả chán game này thiệt chứ
Mentioned games
Comments
Latest
Leave a comment...
Nam Nguyen
Nam Nguyen
mùa 6.5 rác vc vòng 4.1 nó lên lv7 5 lợi tức và có tướng 5 tiền nhiều trận còn lên hẩn 2 sao bản mobile chán thực sự 10 trận thì 8 trận gặp như hack off đợi mùa 7
2022/3/17
No more content
Say something...
1
0
1