Translate
Game dựa quá nhiều vào Dame và Skill Cooldown Time.Đã thế nạp vào sẽ khoẻ hơn dân cày x4 lần
Mentioned games
Comments

Be the first to comment.

Say something...
1
0
0